Onze opvang

Kinderopvang

De kinderopvang binnen Werelds georganiseerd door Dichtbij, voorheen SKV, is al ruim 25 jaar een begrip in Vianen. Er is enthousiaste begeleiding van de groepen door vaste, gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

We bieden de kinderen een rijke speelomgeving. Een omgeving waar ze gezien en gehoord worden, waar ze zich thuis voelen en waar ze uitgedaagd worden om zich spelenderwijs te ontwikkelen.

Binnen de kinderopvang hebben we de volgende drie groepen:

 • Baby Beleving
  Een babygroep (0 tot 2 jaar) met maximaal 15 kinderen en drie pedagogisch medewerkers
 • Drentel Dreumes
  Een verticalegroep (0 tot 4 jaar) met maximaal 16 kinderen en drie pedagogisch medewerkers
 • Peuter Power!
  Een peutergroep met maximaal 16 kinderen en twee pedagogisch medewerkers.
  Deze groep genaamd “Ballonvaarders” werkt nauw samen met de kleutergroepen. Kinderen die uitdagende materialen nodig hebben, kunnen hun aanbod halen uit de kleutergroepen. En spannend naar de basisschool? Nee hoor, want onze peuters kennen het gebouw al en blijven vertrouwde gezichten zien.

De baby- en verticalegroep hebben een eigen ruimte en eigen slaapkamers. De peutergroep heeft een fijne rustruimte. Kinderen kunnen daar op stretchers afgescheiden van de groep even rusten als zij daar behoefte aan hebben.

Werelds heeft een eigen speellokaal voor uitdagende spel- en beweegactiviteiten. Het aanbod van activiteiten wordt goed afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.

LRK nummer: 203208663.

Heeft u een vraag over de kinderopvang van Dichtbij? Bel 0347 36 66 65 of bezoek de website

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is er voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Als de kinderen ‘s middags binnenkomen is er eerst een groepsmoment waarbij we samen iets drinken en eten. Daarna is het moment om te vertellen hoe de dag op school is geweest.

We ondernemen veel verschillende activiteiten, zowel binnen als buiten. Hierbij kan gedacht worden aan sport en spel, natuur, kunst, cultuur, muziek, techniek en creativiteit. Kinderen ontdekken en ontwikkelen hun talenten, zowel onder-, als na schooltijd!

Telefoonnummer BSO: 06 53 26 13 79

Peuterclub
Speelt uw peuter graag met andere kinderen? Is uw peuter leergierig en wil hij de wereld ontdekken? Dan is de peuterclub iets voor uw kind. De peuterclub is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Peuters zijn leergierige wezentjes. Ze zijn op zoek naar uitdagingen en maken gretig gebruik van mogelijkheden en kansen om de wereld om hen heen te ontdekken. Peuters reageren enthousiast op activiteiten die hun nieuwsgierigheid prikkelen. Waar jongere kinderen vooral nog alleen of naast andere kinderen spelen, zoeken peuters juist elkaars gezelschap om samen te spelen. Bij de peuterclub is er volop gelegenheid voor peuters om elkaar te ontmoeten, samen te spelen en met en van elkaar te leren.

De medewerkers van de peuterclub zijn speciaal geschoold en bieden activiteiten aan die helemaal zijn afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsfase van peuters. De peuters leren niet alleen persoonlijke vaardigheden zoals bouwen, zingen, hinkelen, knippen en plakken. Ze leren ook om samen te leven met anderen: samen delen, luisteren naar elkaar, wachten op je beurt, conflictjes oplossen en rekening houden met elkaar. We bereiden de kinderen bij de peuterclub spelenderwijs voor op de basisschool. Maar het samen spelen, ontdekken en ervaren blijft altijd voorop staan.

Telefoonnummer peuterclub: 06 53 25 43 92