Communicatie

School
Via de schoolapp Parro blijft u op de hoogte van wat er bij uw kind in de groep gebeurt. Deze app kunt u downloaden op uw telefoon/tablet en naast groepsinfo kunt u via deze app met de leerkracht(en) van uw kind in contact komen en een gesprek starten.
Via Parro brengen wij u op de hoogte van de schoolontwikkelingen. Zo blijft u altijd op de hoogte!

Opvang
Dichtbij werkt met een ouderportaal Konnect. Dit is een veilige en persoonlijke internet ondersteuning.  Ouders vinden de privacy met betrekking tot hun kind erg belangrijk. Zij stellen het niet op prijs om ongevraagd informatie over en foto’s van hun zoon of dochter op internet terug te vinden. Konnect biedt een veilige en afgeschermde omgeving om informatie met ouders te delen.

Facebook en Instagram
Daar leest u leuke berichten over wat er in Werelds gebeurt en kunt u hierop reageren. Volgt u ons ook op Facebook en Instagram?