Praktische informatie

Ouders en kinderen goed informeren vinden we belangrijk.
Een deel van de de praktische informatie vindt u onder de tabs in dit menu.

We willen u ook graag wijzen op onze Maxklas.

Maxklas op Werelds

Binnen onze stichting O2A5 is er veel aandacht voor het bieden van passend onderwijs voor alle kinderen. Om deze reden zijn er binnen het cluster Vianen-Zederik fulltime klassen voor hoogbegaafde kinderen.
Met dit initiatief willen wij tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoefte van deze groep kinderen en ook hen de mogelijkheid bieden met gelijkgestemden om te gaan.
Deze klassen zijn ook te vinden in ons Kindcentrum: Maxklas.

MAXklas is een plek waar hoogbegaafde kinderen MAXimaal zichzelf kunnen zijn. Zij zullen MAXimaal worden uitgedaagd op cognitief, creatief, sociaal en emotioneel gebied.
Op deze manier worden ook onze kinderen gestimuleerd het MAXimale uit zichzelf te halen!