Ons bestuur

Stichting Kinderopvang Vianen

O2A5

Openbare Jenaplanschool Werelds valt onder het bestuur van O2A5, de stichting voor Openbaar primair Onderwijs in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. O2A5 biedt in deze regio op 25 scholen openbaar onderwijs aan. Op een openbare school is iedereen welkom. Uw eigen maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond hoort bij u en bij ons mag u zijn wie u bent. De scholen zijn geografisch verdeeld over vijf onderwijsteams met een eigen clusterdirectie. Iedere school heeft een eigen identiteit en werkt vanuit het strategisch beleid van O2A5: een professioneel team van leerkrachten heet ieder kind welkom op school. We brengen alle kinderen, elk met hun eigen achtergrond, samen en creëren een veilige omgeving waar ze de ruimte vinden om met elkaar te leren en te doen, waarbij we actief verbinding maken met onze omgeving en de maatschappij. De dagelijkse leiding van O2A5 is in handen van de directeur-bestuurder, mevrouw M. van der Smissen. Zij is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen onze scholen. Het is haar belangrijkste opdracht het openbare karakter van het onderwijs te borgen, de financiën te beheren en de onderwijskwaliteit te bewaken en te ontwikkelen. Haar werk wordt gevolgd door de raad van toezicht, die bestaat uit 5 externe leden. Zij zien toe op de kwaliteit en het handelen van het college van bestuur. De raad fungeert daarnaast als werkgever en sparringpartner van het bestuur.

Niet alleen scholen, maar ook het bestuur wordt periodiek gecontroleerd door de Onderwijsinspectie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In 2019 heeft de inspectie O2A5 beoordeeld. Dat leidde tot een positief rapport met complimenten over onze eigen interne controle op de onderwijskwaliteit op al onze scholen. U leest meer informatie op: www.o2a5.nl.

Stichting Kinderopvang Vianen

Professionele kinderopvang – je kunt op ons vertrouwen.

Ruim 25 jaar geleden begon SKV onder het motto: “Door ouders, voor ouders en kinderen!” De organisatie groeide in de jaren daarna mee met ontwikkelingen in de samenleving. Wat bleef is onze betrokkenheid bij kinderen en ouders. Bij onze kinderdagverblijven zijn kinderen vanaf 8 weken tot 4 jaar van harte welkom.

Visie van SKV: ‘Samen, om het kind’. We willen samen met andere betrokkenen in en om Vianen het beste bieden op het gebied van opvoeding en ondersteuning aan het kind. We willen bijdragen aan een samenleving waarin ieder kind en iedere volwassene tot zijn recht komt en zich deel voelt van een groter geheel waar hij medeverantwoordelijkheid voor draagt. Wanneer je werkt of studeert vangt SKV je kind(eren) op in een kindvriendelijke en veilige omgeving.

Betrokken en deskundig spelen onze pedagogisch medewerkers in op de behoefte en ontwikkeling van jouw zoon of dochter. Met geborgenheid en verzorging leggen we een veilige basis. Hierdoor durven kinderen de wereld te verkennen en bouwen ze aan hun talenten, met onze begeleiding en aanmoediging. Kinderen spelen met elkaar, werken samen, onderzoeken en ontdekken. Op deze manier ontwikkelen ze belangrijke (sociale) vaardigheden en emotionele intelligentie. Onze deskundige medewerkers stimuleren dit met spel, expressie, fantasie en taal.

SKV is aangesloten bij de Branchevereniging Kinderopvang. Wij handelen naar het Convenant Kwaliteit Kinderopvang en volgen alle wettelijke eisen die betrekking hebben op de opvang van het kind en de arbeidsomstandigheden voor de werknemers. Daarnaast worden wij jaarlijks gecontroleerd in opdracht van de gemeente Vijfheerenlanden door de GGD.

meer info: https://www.kinderopvangvianen.nl/