Medezeggenschapsraad

Wat doen wij?

Iedere school heeft wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De MR praat mee, denkt mee, adviseert (gevraagd en ongevraagd) en stemt in (waar nodig) met een aantal onderwerpen binnen de school. De meest voorkomende onderwerpen zijn;

  • Communicatie
  • Schoolplan
  • Financiën
  • Protocollen
  • Onderwijskwaliteit
  • Identiteit

Ieder jaar maakt de MR ook een jaarplan om focus en richting aan te geven waar zij op toeziet.

Hoe Communiceren wij?

Wij vergaderen 6x per jaar met de directie. Via dit informatie bord worden de notulen, agenda en informatie over andere onderwerpen die van belang zijn geplaatst.

Wij zullen deze informatie ook publiceren op de website

Wat kan de MR voor ouders betekenen?

Over algemene zaken binnen de school die ouders in het bijzonder treffen is het altijd mogelijk contact te hebben met een lid van de MR. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de betreffende ouder(s). Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor individuele problemen van uw kind. Uiteraard blijven de MR leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders leeft.

Wie zijn wij?

De MR van Kindcentrum Werelds bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.

Op dit moment bestaat de oudergeleding uit:

Maike Mossel

Niels v.d. Pas

 

Koen Pouw

De personeelsgeleding bestaat uit:

Marjolijn Boer

Albertine Los

Maressa Boonekamp

U kunt contact opnemen met de MR via mrkcwerelds@o2a5.nl