Kinderopvang

De kinderopvang is al ruim 25 jaar een begrip in Vianen. Er is enthousiaste begeleiding van de groepen door vaste, gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

We bieden de kinderen een rijke speelomgeving. Een omgeving waar ze gezien en gehoord worden, waar ze zich thuis voelen en waar ze uitgedaagd worden om zich spelenderwijs te ontwikkelen.

Binnen de kinderopvang hebben we de volgende drie groepen:

  • een babygroep met maximaal 9 kinderen en drie pedagogisch medewerkers
  • een dreumesgroep met maximaal 13 kinderen en twee pedagogisch medewerkers
  • een peutergroep met maximaal 16 kinderen en twee pedagogisch medewerkers

De baby- en dreumesgroep hebben een eigen ruimte en eigen slaapkamers. De peutergroep heeft een fijne rustruimte. Kinderen kunnen daar op stretchers afgescheiden van de groep even rusten als zij daar behoefte aan hebben. Kindcentrum Werelds heeft een gym/speelzaal voor uitdagende spel- en beweegactiviteiten. Het aanbod van activiteiten wordt goed afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.

LRK nummer: 203208663.