Kindcentrum

Kindcentrum Werelds biedt 5 dagen per week een compleet dagprogramma voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. We doen dit vanuit een gedeelde visie op een goede dagbesteding voor kinderen. Daarnaast is het voor u heel praktisch, omdat u uw kinderen naar één locatie kunt brengen.

In ons Kindcentrum zijn de grenzen tussen onderwijs en opvang, spelen en leren en taken van de leerkracht en pedagogisch medewerker vervaagd. Dit maakt het mogelijk een doorgaande leerlijn te bieden die bijdraagt aan een evenwichtige en ononderbroken ontwikkeling van uw kind(eren). Op deze manier maken we ook de overstap van kinderdagverblijf naar de basisschool minder groot.

Kindcentrum Werelds is een inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen wat voorheen Jenaplanschool De Wiekslag en Kinderopvang Klein Duimpje waren. Hier staan twee grote organisaties achter: Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (O2A5) en Stichting Kinderopvang Vianen.

Wij bieden een breed aanbod bestaande uit kinderdagopvang, een peuterclub, jenaplan basisonderwijs en buitenschoolse opvang. De mogelijkheid talenten te ontdekken en ontwikkelen vormt een belangrijk uitgangspunt bij de invulling van ons aanbod. Gedurende het jaar staan diverse kindcentrumbrede thema’s op het programma waar alle kinderen mee aan de slag gaan.

Uiteraard kunt u zelf kiezen van welke diensten van Kindcentrum Werelds u gebruikt wilt maken.

Werelds...

Verbonden met de mensen om ons heen!

Werelds...

Nieuwe talenten ontdekken!

Werelds...

Samen vieren!