Groepen

Er zijn op dit moment 8 stamgroepen, namelijk:

1 Vliegeniers met de stamgroepleiders Jacqueline van Beest: jvanbeest@o2a5.nl en Alieke Offermans-Zuidhoek: azuidhoek@o2a5.nl

2 Avonturiers met stamgroepleider Marcel Veldhuizen: mveldhuizen@o2a5.nl

3 Ruimtevaarders met stamgroepleider Sanny Uittenbogaard: suittenbogaard@o2a5.nl

4 Reizigers met stamgroepleider Albertine Los: alos@o2a5.nl

5 Onderzoekers met de stamgroepleiders Ria Mason-Vermeulen: rmason@o2a5.nl en Tennie Rombout: trombout@o2a5.nl

6 Uitvinders met stamgroepleider Renske Witkamp: rwitkamp@o2a5.nl

7 Backpackers met stamgroepleider Sanne Bogerd: sbogerd@o2a5.nl

8 Pioniers/MAXklas, voorziening voor het hele cluster voor hoogbegaafde kinderen, met de stamgroepleiders Marije Ruben: mruben@o2a5.nl en Marjolijn Boer: mboer@o2a5.nl

Ilse de Goeij (idegoeij@o2a5.nl) is onze Intern Begeleider (coördinator zorg) en Natascha van Elburg (nvanelburg@o2a5.nl) bemant ons schoolsecretariaat.