Rookvrij kindcentrum

Volgens de wet is het verboden om in een schoolgebouw of op het terrein eromheen te roken. Wij hebben voor ons kindcentrum regels opgesteld en we verzoeken u vriendelijk om deze goed door te lezen. Met elkaar dragen we zo bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen. 


– Ons gehele gebouw is rookvrij, 7 dagen per week, 24 uur per dag. 
Onder het gehele gebouw verstaan wij alle ruimtes in het pand: de gangen, de trappen, de toiletten, de keuken en de ruimtes van andere gebruikers van ons pand zoals de speelzaal. Ook uit open ramen of bij de entree wordt niet gerookt. 
Tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten school- of werktijd zijn het gebouw en het plein rookvrij. 

-Ons gehele plein is rookvrij, 7 dagen per week, 24 uur per dag. 

Zien roken, doet roken 
Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.  

Helpt u ook mee? 
Wij vragen u ook om uw medewerking en u te houden aan de regels van ons kindcentrum. U helpt ons ook door niet elders in het zicht van de kinderen te roken. Bijvoorbeeld net buiten de hekken bij het brengen en ophalen. Met elkaar dragen we zo bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.