Nieuwe leerlingen

Toelatingsregels:

Driejarigen: Om als leerling tot de basisschool te worden toegelaten, moeten de kinderen de leeftijd van vier jaar hebben bereikt. Vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden mogen de kinderen vijf dagdelen op de basisschool komen kijken. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Leerlingen van 4 jaar vallen niet onder de leerplichtwet, ook niet wanneer ze zijn ingeschreven op een basisschool. Als een hele schooldag voor hen te lang is, kan daarvan worden afgeweken. Wij stellen het wel op prijs als u het meldt wanneer uw kind niet op school komt.

De leerplicht gaat in op de eerste dag van de maand, die volgt op de vijfde verjaardag van uw kind. Omdat het kan voorkomen dat de schoolweek voor de vijfjarige nog te vermoeiend is, kan de kleuter ten hoogste vijf uur per week thuis gehouden worden. Dit moet vanzelfsprekend wel tijdig aan de school worden doorgegeven. Bovengenoemde regelingen vervallen zodra een kind zes jaar is geworden!

U kunt een afspraak maken om een kijkje te komen nemen op onze school. Als u voor onze school heeft gekozen, vragen wij u als ouder een Inschrijfformulier  in te vullen.