Jenaplanschool

Jenaplanschool Werelds is een openbare school waar ieder kind welkom is, ongeacht zijn- of haar maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergronden. Op school creëren wij een veilige omgeving waar iedereen respect heeft voor de verschillen die er zijn tussen mensen onderling en kijken we met interesse om ons heen.

Onze school is een leef- en leergemeenschap. Op onze school kennen we elkaar en kijken we naar elkaar om. Deze verbondenheid zorgt voor een prettige omgeving van waaruit kinderen zich kunnen ontwikkelen. Wij willen graag dat kinderen zich ontwikkelen tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf en voor anderen. Wij geloven dat je juist in contact met anderen jezelf en de wereld leert begrijpen. Als een kind ontdekt wat echt belangrijk is voor hem of haar, kan het kind ook keuzes maken die goed passen.

Dit betekent dat kinderen bij ons op school:

  • Zichzelf mogen ontdekken: wie ben ik, waar ben ik goed in, wat wil ik nog leren?
  • Medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en leerproces: wat zeg ik, wat doe ik, welke doelen heb ik, kan ik een planning maken en me daaraan houden, kan ik iets maken/creëren, kan ik iets presenteren?
  • Leren omgaan met elkaar: hoe maak ik een ander iets duidelijk, hoe werk ik met anderen samen?
  • Leren dat zij van betekenis kunnen zijn voor zichzelf, anderen en voor de wereld: zij leren ondernemen, onderzoeken en verantwoording afleggen.

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, respect, socialiteit en creativiteit staan centraal.

Wij werken in stamgroepen, dat zijn klassen waar kinderen uit verschillende leerjaren samen een groep vormen. Hierdoor zijn er veel mogelijkheden om van en met elkaar te praten, te werken, te spelen en te vieren. Dit zijn vier belangrijke activiteiten van ons ritmisch weekplan. Heel concreet betekent dit:

Gesprek: iedere dag starten en eindigen we met een gesprek in de kring over hoe het met ons allemaal gaat, wat we willen leren of wat we hebben geleerd. Ook gedurende de dag komt het regelmatig voor dat er over onderwerpen gesprekken zijn in de kring.

Werk: ieder kind heeft zijn eigen weekplanning met daarop eigen doelen die passen bij zijn of haar niveau en tempo. Kinderen leren een planning hanteren en ook leren ze een eigen planning maken. En wat doe je als je planning niet klopt?

Spelen: kinderen leren spelenderwijs, daarom is er bij ons op school veel ruimte voor spel, ook als de kinderen al ouder zijn.

Vieren: we staan regelmatig stil bij alles wat er goed gaat bij ons op school of in een stamgroep. Bijvoorbeeld de goede sfeer die we met elkaar hebben of als we een doel hebben bereikt. Soms wordt iets in de stamgroep gevierd, maar soms ook met de hele school.

We gaan ieder jaar met de hele school drie dagen op schoolkamp. Daar leren we elkaar nog beter kennen en begrijpen. Iedere maand hebben we een maandopening waar we met elkaar stil staan bij de doelen en activiteiten van die maand. Ieder kind heeft een maatje in de school, dus als we maandopening hebben, wordt ieder jong kind opgehaald door een ouder kind en samen wonen ze de maandopening bij. Verder staan er ieder jaar drie centrale projecten op de agenda, waarbij iedereen werkt op zijn eigen niveau aan de leervragen die horen bij een groep. Na het project delen we met elkaar wat we ervaren en geleerd hebben.

In onze schoolgids hieronder vertellen wij u jaarlijks over onze werkwijze en de resultaten van onze school. Wij vertellen u over onze visie en waar wij voor staan. U leest hoe wij onze pedagogische opdracht vervullen en de verplichte onderwijstijd vormgeven, hoe wij onze leerlingen hun gehele schoolperiode bij ons volgen, hoe wij omgaan met zorgleerlingen en wat onze in- en uitstroomkenmerken zijn. Op de website van de overheid: www.scholenopdekaart.nl vindt u soortgelijke gegevens dit is de directe link naar onze school.

In het onderstaande School ondersteuningsprofiel hebben wij vastgelegd hoe wij de ondersteuning van leerlingen invullen. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar u vindt ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het Samenwerkingsverband.

Project moestuin

Met elkaar de moestuin tot bloei laten komen!

Rolstoelbasketbal

Zelf ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten en nog heel actief te kunnen zijn!

Samenwerken

Leren omgaan met elkaar - vaardigheden ontwikkelen!