Documenten

Onze reglementen en protocollen staan op de website van ons bestuur. Het gaat om de volgende reglementen:

  • Klachtenregeling
  • Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen op school
  • Gedragscode
  • Sociale media reglement
  • Privacyreglement
  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Protocol schorsing en verwijdering

Volgt u deze link: https://www.o2a5.nl/documenten/ om de documenten in te kunnen zien.