Contact

Het adres van Kindcentrum Werelds is:

Het Slijk 5 – 7
4133 EA  VIANEN

Mail: info@kindcentrumwerelds.nl

Om telefonisch contact te krijgen, bieden we u verschillende nummers om zo snel mogelijk contact te krijgen met de groep waarmee u contact wilt.

School: 0347-375254, e-mail: administratievianen@o2a5.nl

Kinderopvang: 0347-366687 (voormalig Klein Duimpje 1) en 0347-366688 (voormalig Klein Duimpje 2)

Peuterclub: 0347-366657

Buitenschoolse opvang: 0347-366659

De dagelijkse leiding van Kindcentrum Werelds ligt in handen van Liane Tillema, clusterdirecteur Vianen-Zederik, (ltillema@o2a5.nl) en Patricia van Zalingen (manager). E: p.vanzalingen@kinderopvangvianen.nl